Döşeme sistemleri her türlü elektrik, telefon ve enformasyon kablolarının, su ve havalandırma kanallarının bulunduğu mekanlarda, herhangi bir tesisat ya da mekan değişikliğini, süratli masrafsız ve zemine zarar vermeden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Uygulama Alanları

 • Ofisler
 • Sistem odaları (Bankalar, şirketler, fabrikalar, vb.)
 • Kontrol odaları (Barajlar, elektrik santralleri, vb.)
 • Sinyalizasyon odaları (Metro sistemleri)
 • Bilgisayar odaları (Eğitim kurumları, internet cafeler, vb.)
 • Sürekli modifikasyon ve değişiklik yapılması gerekli yerler (Fuarlar, mağazalar vb.)

Avantajları

 • Tasarımda esneklik
 • Modüler yapı
 • Tasarım ve plan değiştirme kolaylığı
 • Tesisat sistemeri için gerekli servis hacmi
 • Sisteme ulaşma kolaylığı
 • Farklı yüksekliklerde alt yapı sistemleri
 • Montaj kolaylığı
 • Üst yüzey kaplamasında seçenek çeşitliliği
 • Yüksek yük dayanımı